Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΩΝ «ΦΙΛΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ Β. ΜΟΣΚΟΒΗ 2015 ΣΤΗΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. Μ. ΤΟΥΛΑΝΤΑ-ΠΑΡΙΣΙΔΟΥ                                                                                                           Κως, 25/5/2016
                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 7


       Προς: Δωδεκανησιακό σπίτι                ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΩΝ «ΦΙΛΗΤΑΣ» 
 

 O Πρόεδρος του Πνευματικού Όμιλου Κώων "ΦΙΛΗΤΑΣ", Κώστας Ιωάννου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, θα ήθελαν να συγχαρούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, για την απόφασή τους να Βραβεύσουν με την απονομή του Βραβείου Βασίλη Μοσκόβη έτους 2015 τη Γενική Γραμματέα του Ομίλου κ. Μαρία Τουλαντά – Παρισίδου, για το έργο της «Μητρώον από το Αρχείο παλαιών πολεμιστών και αντιστασιακών Δήμου Κω». Πρόκειται για απόφαση που τιμά και την ίδια αλλά και τον πολιτισμό του νησιού της τον οποία με σεμνότητα, εδώ και πολλά χρόνια υπηρετεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ-Κως, 10/05/2016-Αρ. Πρωτ.: 11

 Κως, 10/05/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 11

ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"
   Ο Πνευματικός Όμιλος Κώων ΦΙΛΗΤΑΣ για τις ανάγκες του έργου «Έκδοση του έργου του Ιάκωβου Ζαράφτη "Λεξιλόγιο της Διαλέκτου των Κώων" που επιμελήθηκε ο Μιχάλης Σκανδαλίδης», καλεί τους ενδιαφερόμενους έως τη Τρίτη 31/05/2016 στις 12:00 να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους φακέλους, στο ταχυδρομείο στα στοιχεία: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΩΝ ΦΙΛΗΤΑΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΩΣ - Τ.Θ. 409, και να αποστείλετε επιβεβαιωτικό e-mail στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: filitas@gmail.com.
Διαστάσεις: 13,5 cm X 20,5cm (Α5)
Σελίδες: 210 ± 10
Χαρτί εσωτερικό: 100 γρ. Velvet με εκτύπωση Α/Μ
Εξώφυλλο: με χαρτί Velvet 300 γρ. και τετραχρωμία.
Βιβλιοδεσία: ραφτή – κολλητή
Αντίτυπα: 500
Συσκευασία: Σε κιβώτια των 20 τεμ.

Παρατηρήσεις:
- Το κείμενο που θα παραδοθεί στον ανάδοχο θα είναι σε μορφή αρχείου MS Word.
- Τα κείμενα δεν χρήζουν γλωσσικής και ορθογραφικής επιμέλειας.
- Οι εννοιολογικές και γλωσσικές αλλαγές θα πρέπει πάντα να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες που προσιδιάζουν στο γλωσσικό ύφος του ΠΟΚ ΦΙΛΗΤΑ.
-Η σχεδίαση του βιβλίου θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της σύγχρονης τυπογραφίας, χρησιμοποιώντας νόμιμες γραμματοσειρές. Στα κείμενα παρεμβάλλονται γραφικές παραστάσεις και πίνακες μονής και διπλής εισόδου που θα πρέπει να αποδοθούν με πιστότητα ως προς τις αναφορές του κειμένου καθώς και των ενδείξεων των ποσοστών γραφικής αναπαράστασης.
- Για το δημιουργικό του σώματος του βιβλίου, ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να παραδώσει τρείς εναλλακτικές προτάσεις σχεδιασμού. Στις προτάσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία από κάθε περίπτωση που μπορεί να προκύψει (τίτλοι, κείμενο, γραφήματα κ. ά.). Η Επιτροπή Εκδόσεων του ΠΟΚ ΦΙΛΗΤΑ διατηρεί το δικαίωμα, να απορρίψει ή να ζητήσει τροποποιήσεις στα προσχέδια που έχουν προσκομισθεί ή τέλος αν κρίνει πως ο ανάδοχος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποδείξεις να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό.
- Η τελική έγκριση για να προχωρήσει σε εκτύπωση το βιβλίο δίδεται από την Επιτροπή Εκδόσεων του ΠΟΚ ΦΙΛΗΤΑ.

   H προσφορά είναι απαραίτητο να είναι συντεταγμένη με τιμές άνευ και με ΦΠΑ ανά μονάδα (16σέλιδο, τεμάχιο κ.λπ.) και ανά στάδιο παραγωγής για:
H προσφορά είναι απαραίτητο να είναι συντεταγμένη με τιμές άνευ και με ΦΠΑ ανά μονάδα (16σέλιδο, τεμάχιο κ.λπ.) και ανά στάδιο παραγωγής για:
1. Επεξεργασία κειμένου 210 ± 10 σελίδων ανά 16σέλιδο και πέντε (5) βιβλιογραφικές διορθώσεις, σελιδοποίηση, φιλμ, μοντάζ, βιβλιοδεσία (κλωστή και κόλλα), σε κάθε 16σέλιδο.
2. Αγορά χαρτιού 90 γραμμαρίων γραφής, το 16σέλιδο.
3. Εκτύπωση και αγορά χαρτιού εξωφύλλου τετραχρωμία 300 γραμμαρίων velvet.
4. Βιβλιοδεσία: Ραφτή κολλητή.
Ημερομηνία τελικής παράδοσης του έργου: 30 Αυγούστου 2016.
Η Επιτροπή Εκδόσεων

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 14ου ΤΟΜΟΥ ΤΩΝ ΚΩΑΚΩΝ

1)Το  περιοδικό  ''ΚΩΑΚΑ''  είναι  διετής  έκδοση  και  εκτυπώνεται  σε  300  έντυπα.

2) Στα   ''ΚΩΑΚΑ'' δημοσιεύονται μελέτες, έρευνες και βιβλιοπαρουσιάσεις οι οποίες καλύπτουν όλα τα πεδία του επιστητού όπως Ιστορία, Λαογραφία, Κλασική, Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης, Φιλοσοφία, Ιατρική, Θετικές Επιστήμες, Νομική κ.λ.π.

3)Η  δημοσίευση  των  αποστελλομένων  κειμένων  εξαρτάται  από  την  έγκριση της Επιστημονικής  Επιτροπής  του  περιοδικού.

4)Τα  ενυπόγραφα  άρθρα  των  ''ΚΩΑΚΑ''  δημοσιεύονται  με  προσωπική  ευθύνη  των  συγγραφέων  για  το  περιεχόμενό  τους,  θα  πρέπει :

α) να  μην περιέχουν  προσωπικές  επιθέσεις  ή  αντεγκλήσεις,

β) να  στέλνονται  σε  ηλεκτρονική  μορφή ή σε όποια άλλη πρόσφορη για το συγγραφέα μορφή, και  δεν  θα  πρέπει  να  ξεπερνούν  τις  δεκαπέντε  δακτυλογραφημένες σελίδες  Α4 που  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  το  ανάλογο  φωτογραφικό  υλικό σε ανάλυση 300dpi.

5) Τα κείμενα θα αποστέλλονται μέχρι τις 30-07-2016 σε ένα αντίτυπο εκτυπωμένου κειμένου ηλεκτρονικής μορφής και σε cd (Word 2004 ή μεταγενέστερο) για PC, στην ετικέτα της οποίας θα αναγράφεται το όνομα του/των συγγραφέα/ων και το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληκτρολόγηση στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πνευματικός Όμιλος Κώων ΦΙΛΗΤΑΣ - Περιοδικό «ΚΩΑΚΑ», Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 85300 - Κως και ηλεκτρονικά ως συνημμένο σε e-mail στη διεύθυνση: filitas@gmail.com . Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να αποστέλλονται σε οποιαδήποτε πρόσφορη στον συγγραφέα μορφή.

6) Το  περιοδικό  ''ΚΩΑΚΑ ''  ανταλλάσσεται  με  όλες  τις  ανάλογες  εκδόσεις.

7) Προδιαγραφές

Το κείμενο, μαζί με την περίληψη στην αρχή, τις υποσημειώσεις, τα τυχόν παραρτήματα και τη βιβλιογραφία, δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 8.000 λέξεις.
Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος: 12.

Περιθώρια: επάνω: 2,5 εκ., κάτω: 3,5 εκ., αριστερά και δεξιά: 3 εκ.

Διάστιχο: 1,5 εκ. Υποσημειώσεις: (όχι επισημείωσεις) Times New Roman, μέγεθος: 10. Περίληψη: Times New Roman 10. Βιβλιογραφία: Times New Roman 10.Να ακολουθηθεί η εξής σειρά:

1. Τίτλος άρθρου: στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 14

2. δύο κενά διαστήματα (διάστιχο: 1,5 εκ.)

3. Το όνομα του συγγραφέα: (πρώτα το όνομα, μετά το επώνυμο) στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 12

4. Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο κλπ: στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά πλάγια γράμματα, μέγεθος 12 (Μεταξύ του ονόματος του συγγραφέα και του Πανεπιστημίου / ερευνητικού κέντρου κλπ που ακολουθεί να μην υπάρχει κενό διάστημα)
5. δύο κενά διαστήματα (διάστιχο: 1,5 εκ.)

6. Βιβλιογραφία (γραμμένο με πεζά, έντονα γράμματα (bold), χωρίς αριθμό, στο κέντρο της σελίδας

Σημαντικές παρατηρήσεις είναι ότι:

1)  Η αποστολή του κειμένου προϋποθέτει ότι δεν έχει δημοσιευτεί αλλού.

2) Τα κείμενα προς δημοσίευση θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή των εκδόσεων.

3) Οι συγγραφείς έχουν την ευθύνη για τυχόν παραλείψεις και λάθη στα κείμενά τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο